Ofte stilte spørsmål

Kontaktplast spørsmål

Tåler kontaktplast vann?

Ja, kontaktplast tåler vann, men den bør ikke utsettes for vann over lang tid. Eller i store mengder.
Skjøter bør ikke utsettes for vann, eventuelt kan du bruke silikon for å forsegle skjøtene.

Hvor mye slitasje tåler kontaktplasten?

Kontaktplast tåler mye slitasje, men det bør vises aktsomhet. Noen ting sliter mer enn andre på kontaktplasten. Unødvendig slitasje som å dra krus og fat over kontaktplasten bør unngås. 

Bruk av kniver på kontaktplast vil resultere i skade av kontaktplasten og underlag.

Kontaktplasten sitter ikke fast, hvorfor?

Det vanligste problemet er dårlig rengjøring før montering da kontaktplasten sitter dårlig på fett. Både underlag og hender bør vaskes godt før montering.  Sørg for at underlaget er tørt. 

Hvordan monterer man kontaktplast?

1. Begynn ved å dra av ca 10 cm av beskyttelsespapiret og brett denne delen ned på baksiden av folien.
2. Fest den første delen av folien til underlaget. Bruk en tapetsletter til å feste den til underlaget skikkelig.
3. Dra deretter beskyttelsespapiret mer og mer av etterhvert som du fester kontaktplasten til underlaget. Jobb deg fra midten av folien og uten mot bredden med en tapetsletter for å unngå dannelse av luftbobler.
4. Skulle man legge skjevt eller få luftbobler kan man enkelt dra opp kontaktplasten og reposisjonere.
5. Skjær deretter av overflødig kontaktplast med en tapetkniv.

Hvordan rengjøres kontaktplast?

Kontaktplast rengjøres enkelt med en fuktig klut. Vanlig vaskemiddel som f.eks grønnsåpe kan også brukes. Sterke vaskemidler som f.eks jif og klor, burde unngås da disse kan skade fargen.

Kan man skjøte kontaktplast?

Ja. Vi anbefaler at man skjøter med 2-3 mm overlapp. Ulike mønster og design vil ha ulik grad av hvor synlig skjøten blir.

Kan kontaktplast brukes utendørs?

Ja. Kontaktplasten har en holdbarhet på mellom 1 til 3 år utendørs, alt etter plassering, underlag og værforhold. Om produktet er utsatt for mye regn kan det trekke inn. Det anbefales å forsegle disse områdene om det står veldig værutsatt.