Vilkår – Salgsbetingelser

1. Partene

Selger
Firma: Max AS
Org nr.: 996199894
Adresse: Verkstedveien 4, 6517 Kristiansund
Epost: [email protected]
Telefon: 46796660 (Betjent mellom kl 08:00 og 16:00

Kjøper
Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

2. Avtalen

Ved bestilling i nettbutikken blir kjøpesummen reservert på din bankkonto, beløpet blir først
trukket når ordren er behandlet hos oss. Avbestilling må skje før ordren blir fullført. Du kan logge inn på min side for å sjekke status på ordren. Kontakt oss på mail dersom du ønsker å avbestille.
Ordrebekreftelsen sendes automatisk når du har fullført kjøpet. Kunden plikter å undersøke
om ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen hva angår produkttype, innhold,
antall og pris. Angitte priser på nettsiden er inklusive merverdiavgift. Den totale
kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, så som pakking, frakt,
utlevering og emballasje. Alle priser er i Norske kroner(NOK)

Kjøpet er regulert av følgende salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med
forbrukerkjøp menes salg av varer til forbruker som ikke handler som ledd i
næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over
internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter.
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene vi har gitt om kjøpet i
ordrebekreftelsen og opplysninger om varene i nettbutikken, direkte korrespondanse pr.mail mellom partene og vilkårene her.

3.Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsning i kassa. Betalingsmåten du kan velge mellom er Bambora og Paypal.  Ingen kort eller kreditt informasjon vil bli oppbevart av Max AS – Kreativdekor.no

3.2 Kortbetalning

Betaling med kort aksepteres med følgende kort: Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte

3.3 Vipps

Betaling med VIPPS utføres gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.

3.3.1 Faktura & delbetaling

I samarbeid med Lindorff tilbyr vi en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp. Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Lindorff. Mer informasjon og generelle kredittvilkår for betalingsløsningen finner du på bill.lindorff.no

Ved valg av faktura er forfallstiden 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved valg av faktura kan du velge å betale hele beløpet med en gang eller alternativt logge inn på bill.lindorff.no og søke om en delbetalingsavtale.

For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.

En kredittsjekk gjennomføres i forbindelse med kjøpet. Kredittvurderingen utføres av Lindorff Payment Services AS, og informasjonen vil ikke bli lagret hos nettbutikken hvor kjøpet blir utført. Din personlige informasjon vil kun bli benyttet til å beslutte om kreditt skal gis eller ikke. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

3.3.2 Spørsmål knyttet til din faktura eller delbetaling

Lindorffs kundeservice hjelper deg med alle spørsmål angående din faktura eller delbetaling. Kontakt Lindorffs kundeservice via e-post på [email protected] eller via telefon 23 17 11 56, mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00

Se også FAQ på bill.lindorff.no

3.3.3 Tilbakebetaling ved faktura- og delbetalingskjøp

Dersom du har betalt din faktura eller delbetaling, men senere angrer på ditt kjøp har du et tilgodehavende hos Lindorff. Lindorff tilbakebetaler den summen du har betalt etter at vi har fått opplysninger fra forhandler om godkjent retur. Tilbakebetalingen vil skje til din konto og du må derfor informere oss om ditt bankkontonummer og fakturaopplysninger.

Kontakt Lindorffs kundeservice via e-post [email protected] eller via telefon 23 17 11 56, mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00.

3.3.4 Pris

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 14 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12 eller 24 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum. Alle Priser I NOK – Norske kroner.

3. Reklamasjon

Dersom det er feil ved produktet og feilen skyldes Max AS, må kunden melde fra om dette innen rimelig tid. Reklamasjonsfrist er 2 år.

4. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss beskjed innen angrefristen.

Ta kontakt med oss og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til riktig Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Ved retur av varer så er kjøper ansvarlig for å dekke retur porto.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Angrerettskjema sendes sammen med pakkseddel inni forsendelsen.

4.1 Ikke avtalt retur/uavhentet vare

Ved retur av varer som ikke er avtalt på forhånd eller hvor angrerett ikke er benyttet vil ikke fraktkostnader returneres. Kun varekostnad vil returneres så fremt at varen ikke har blitt skadet i retur.

5. Endring i vilkår:

Max AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, også som følge av lovendringer.
Kunden plikter selg å holde seg orientert om slike endringer.

6. Forbehold:

Max AS reserverer seg for skrivefeil og prisendringer. Bilder brukt på vår nettside er illustrative og
kan avvike fra varens utseende. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse

7.  Force Majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

8. Tvister

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Kreativdekor.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Nordmøre tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.